Saturday, May 17, 2008

zikir dan doa

di antara manfaat doa dan zikir:
1)Mendatangkan keredhaan Allah s.w.t.

2)Mengusir syaitan dan menundukkannya.

3)Menghilangkan kesedihan dan kemuraman hati.

4)Mendatangkan kegembiraan dan ketenteraman hati.

5)Menguatkan hati dan badan

6)Membuatkan hati dan wajah berseri.

7)Melapangkan rezeki.

8)Menimbulkan karisma dan keyakinan diri.

9)Menumbuhkan rasa cinta yang merupakan roh Islam, menjadi inti agama, kebahagiaan dan keselamatan. Zikir merupakan pintu cinta, dan jalan itu sangat agung dan lurus.

10)Menumbuhkan perasaan yang dirinya diawasi, sehingga mendorongnya untuk selalu membuat kebajikan. Dia beribadah kepada Allah dan Allah melihat dirinya secara langsung. Tetapi orang yang lalai untuk berzikir tidak akan sampai kepada kebajikan, sebagaimana orang yang hanya duduk saja, tidak akan sampai ke tempat yang ditujuinya.

11)Membuahkan ketundukan, iaitu berupa kepasrahan diri kepada Allah dan kembali kepadaNya. Selagi seseorang itu lebih banyakkembali kepada Allah dengan cara menyebut AsmaNya, maka dalam keadaan seperti apa pun dia akan kembali kepada Allah dengan hatinya, sehingga Allah menjadi tempat kembali, menjadi tempat mengadu, dan tempat kembali, kebahagiaan dan kesenangannya, tempat bergantung ketika senang dan ketika mendapat bencana atau musibah.

12)Membuahkan kedekatan kepada Allah. Seberapa jauh seseorang itu melakukan zikir kepada Allah, maka sejauh itulah kedekatannya kepada Allah, dan seberapa jauh dia lalai melakukan zikir, maka sejauh itulah jarak yang memisahkannya denganAllah.

13)Membukakan pintu yang lebar dari berbagai pintu marifat. Semakin banyak dia berzikir, maka semakin lebar pintu marifat yang dibuka utknya.

14)Menerbitkan rasa takut kepada Allah dan memuliakanNya.

15)Membuatkannya selalu ingat akan Allah, sebagaimana Allah swt berfirman:Maksudnya: Kerana itu, igtlah kamu kepadaKu, nescaya saya ingat (pula) kepadamu Q.S. Al Baqarah: 152.

16)Menjadikan hati menjadi hidup. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah r.h. berkata:Zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan, maka bagaimana keadaan yang akan terjadi pada ikan seandainya ia berpisah dengan air?Zikir merupakan santapan hati dan roh. Jika hati dan roh kehilangan santapannya, maka sama dengan badan yang tidak mendapat makanannya.

Suatu kali kami (Ibnu Qayyim al-Jauziyah) menemui Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah yang sedang melakukan solat subuh. Selesai solat, beliau berzikir kepada Allah hingga hampir tengah hari.Pada saat itu, beliau menoleh ke arahku seraya berkata: Inilah santapanku, sekiranya saya tidak mendapatkan santapan ini, tentu kekuatanku akan hilang. Syeikhul Islam juga pernah berkatakepada kami. saya tidak akan meninggalkan zikir, kecuali dengan niat memang itulah yang dikehendaki oleh jiwaku dan kerana saya ingin berehat. Rehat ini bermakna persiapan bgku untuk melakukan zikir berikutnya.Membersihkan hati dari karatnya. Segala sesuatu ada karatnya dan karat hati adalah lalai dan hawa nafsu. Untuk membersihkan karat ini adalah dengan taubat dan istighfar. Menghapuskan kesalahan dan menghilangkannya. Zikir merupakan kebaikan yangpaling agung.Menghilangkan kerisauan dalam hubungan antara dirinya dengan Allah. orang yang lalai tentu akan dihantui kerisauan antara dirinya dengan Allah, yang hanya boleh dihilangkan melalui zikir.

No comments: