Monday, August 18, 2008

Ikhlas dan meghadirkan niat

Dari Amirul mu’minin Abu Hafs iaitu Umar bin Al-khaththab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Riah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin ‘Adi bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib al-Qurasyi al-’Adawi berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda :

Hanyasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan hanyasanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnyapun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu.

(Muttafaq (disepakati) atas keshahihannya Hadis ini)

2 comments:

'adz said...

hadith pertama..
pkara asas yg sering kali terlupa
niat niat niat

zulfadli said...

betul uh..so..mulai hari nih..jam nih..minit nih..serta saat nih..adalah baik bersama2 kita menanamkan niat supaya utk sentiasa mengingati hadis nih..serta diamalkan..wallahualam